Waar leg jij de focus

Deze vraag is mijn uitgangspunt als architect. Voordat een architect in beeld komt heb je al een heel proces doorlopen en ben je op het punt gekomen waarop je wensen vorm moeten krijgen. Het is mijn taak om duidelijk te krijgen wat deze wensen zijn en ze te vertalen naar een bijzonder ontwerp. 

index_2index_2

Als architect ben ik een allrounder. Van het eerste oriënterende gesprek tot de ingebruikname van het gebouw kun je bij mij terecht. Dankzij mijn achtergrond als bouwkundige, grootgebracht in een bouwfamilie, ken ik alle facetten van de bouw. Dit is voor mij als architect van grote waarde en het speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van een uniek ontwerp op maat.

Mijn architectuur draagt duidelijk mijn handschrift. Ik werk graag intern en extern met pure en duurzame materialen; hout, staal, glas, beton, baksteen en plaatmateriaal. De materialen in hun meest pure vorm bepalen voor een groot deel de uitstraling van mijn gebouwen.

Werkwijze

Het begint allemaal met een goed gesprek. Bij jou thuis of op het bedrijf. De indrukken die ik hier opdoe stellen me in staat om de wensen en eisen beter in beeld te krijgen. Tijdens ons gesprek zoomen we steeds verder in op wat voor jou, het gezin of het bedrijf belangrijk is. De focuspunten die we samen vaststellen en het beschikbare budget vormen de uitgangspunten voor het opstellen van een offerte.

Zodra de contouren zichtbaar worden en een overeenstemming is bereikt, zal ik beginnen met de schetsontwerpen. Ik betrek je graag zoveel mogelijk bij het ontwerpproces. Een open en eerlijke communicatie vind ik erg belangrijk. De wensen en eisen zijn mijn vertrekpunt, maar ik breng ook nieuwe inzichten en hoop je te verrassen. 
Een integraal ontwerpproces, waarbij de verschillende adviserende partijen vanaf het begin meedenken, heeft mijn voorkeur. Het bundelen van onze krachten voorkomt onnodige kosten en het moeten doen van concessies. Het zorgt voor een optimaal gebruik van expertise en mogelijkheden.

Overzicht werkwijze

Voorbereiding n.a.v. vraag potentiele opdrachtgever;
•   Opsturen formulier PvE;
•   1e kennismakingsgesprek;
•   Middels focuspunten de wensen van opdrachtgever scherper stellen;
     -  Opstellen offerte
     -  Voorontwerp / 1e schetsontwerp
     -  Voorlopig ontwerp
     -  Definitief ontwerp
     -  Aanvraag omgevingsvergunning
     -  Aanbestedingstraject
     -  Contractvorming / gunning
     -  Directievoering / begeleiding en advies vooraf en tijdens de bouw
     -  Uitvoering & oplevering